Členské schôdze

2021

25.01.2022 20:28
Zápisnica HK JAMES ZH - výročná členská schôdza zo dňa 26.11.2021   Miesto: priestory firmy K-system ul.SNP Žiar nad Hronom Prítomní: podľa prezenčnej listiny - viď. príloha   Program: Privítanie, Otvorenie Zhodnotenie sezóny 2021 Finančná a revízna správa Schválenie nových...
>>

2020

09.10.2020 19:43
ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE HK JAMES ZH   Dátum: 09. 10. 2020  Miesto : priestory firmy K–system ul SNP Źiar nad Hronom Prítomní: 27 členov (viz. príloha) Otvorenie Voľba zapisovateľa a overovateľa  zápisnice – boli navrhnuté a schválené M. Kúšiková a...
>>

2019

22.11.2019 20:00
ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE HK JAMES ZH
>>

2018

23.11.2018 20:00
ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE HK JAMES ZH
>>

2017

25.11.2017 20:00
ZÁPISNICA​​Z VÝROČNEJ​​ ČLENSKEJ​​ SCHÔDZE​​ HK​​ JAMES​​ ZH
>>

2016

25.11.2016 20:00
ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE HK JAMES ZH
>>

1995

08.04.1995 20:00
 Horolezecký klub James Žiar nad Hronom založili nadšenci lezenia a jeho prvá členská schôdza bola 8.3.1995.     Následne sme požiadali o registráciu do spolku James a na Ministerstvo vnútra SR.     Zaregistrovaný bol...
>>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.