bouldrovka

Umiestnenie:     Boulrovka sa nachádza na 1. ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho 2 v Žiari nad Hronom.

Kľúč od bouldrovky sa nachádza na recepcii Turistickej ubytovne na Ul.Dr.Jánskeho 476/2 v Žiari nad Hronom spolu so zoznamom oprávnených osôb pre vstup na bouldrovku. Recepcia vydá klúč len osobe uvedenej na zozname. Ten kto ho prevezme je povinný sa zapísať, čím na seba preberá zodpovednosť za kľúč.

Podmienky vstupu na bouldrovku:

  1.  žiaci 1. ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho 2 počas školského vyučovania do 15:00
  2.     členovia klubu HK James ZH,
  3.     nečlenovia klubu HK James ZH v sprievode člena klubu HK James ZH. (dobrovolný jednorázový vstup 2 €),
  4.     držitelia pernametiek  ktorú je možné zakúpiť u správcu bouldrovky Radky Šlajferčikovej  (+421 948 507 482)

Permanentka je určená pravidelných návštevníkov bouldrovky. Tomu na koho meno je vystavená, umožňuje vstup na bouldrovku po dobu jedného roka, na ktorý bola vystavená. Jej cena je nasledovná:

Celoročná permanentka pre: Cena permanentky
členovia JAMES Slovensko 30 €
nečlenovia James 40 €

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.