Bouldrovka

Bouldrovka : Nová bouldrovka sa nachádza na 1. ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho 2 v Žiari nad Hronom a kľúče od bouldrovky sú k dispozícií na recepcii Turistickej ubytovne na Ul. Dr. Jánskeho 476/2 v Žiari nad Hronom.

 

Vstup na bouldrovku

Pre vstup na našu bouldrovku máte 2 možnosti:

  1. zakúpiť si celoročnú permanentku u Petra Baču /kontakt 0905 790 827/,
  2. alebo uhradiť do pokladničky jednorázový vstup, pričom ak nie ste členom, požiadať člena klubu aby vám robil sprievod a prevzal na seba zodpovednosť za vás.

Permanentka je určená pre členov klubu a iných pravidelných návštevníkov bouldrovky. Tomu na koho meno je vystavená, umožňuje vstup na bouldrovku po dobu jedného roka, na ktorý bola vystavená.
Jej cena je nasledovná:

Celoročná permanentka pre: Cena permanentky
členovia JAMES Slovensko 30 €
nečlenovia James 40 €
členovia HK James ZH 0 €
   
   

Jednorázový vstup je určený pre všetkých návštevníkov bez permanentky - ide väčšinou o "sviatočných" návštevníkov bouldrovky.
Cena pre jednorázový vstup na bouldrovku je 2 € .

Kľúč od bouldrovky

Kľúč od bouldrovky sa nachádza na recepcii Turistickej ubytovne na Ul.Dr.Jánskeho 476/2 v Žiari nad Hronom. Kľúč sa požičiava na meno. Ten kto ho prevezme je povinný sa zapísať, čím na seba preberá zodpovednosť za kľúč. Kľúč si môžu požičať:

  • Držiteľ platnej permanentky (či už je alebo nie je člen oddielu), s ktorou sa bude musieť preukázať personálu Starého dvora.
  • Člen oddielu (aj keď nemá permanentku) - musí sa preukázať platným členským preukazom. Návštevník bouldrovky bez permanentky  musí vhodiť poplatok 2 € do pokladničky na bouldrovke, ako poplatok za jednorázový vstup. Klub si vyhradzuje právo zakázať vstup prípadným neplatičom.

Nečlen HK James ZH bez permanentky smie navštíviť bouldrovku LEN v sprievode člena HK James ZH

Prípadné dotazy smerujte na predsedu klubu.

Bouldrovka #1

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.