Členovia výboru

Predseda: Mgr. Monika Kopčová

                kontakt - 0905 437 172

                             

Výkonný výbor:

Pokladníčka:

Ing. Katarína Drienková

Revízor:

Peter Nešpor

Športová komisia:

Ivan Hrmo

Miro Kúdela

Peter Bača

Karol Tapfer

Veronika Matejíčková

Správca  materiálu:

Veronika Matejíčková, kontakt - 0944 200 789

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.