Starecká (dvojšpárová)

 Super cesta ktorú je možné liezť až na vrch. Dve dĺžky. Komplet preistená.

Lezie sa častejšie prvá dĺžka = asi 40 metrov, 12 expresov.

 

Prvá dĺžka možnosť lezenia dvomi spôsobmi.

1. Používajú sa obidve špáry

2. Používa sa iba pravá špára.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.