Výročná schôdza HK James Žiar nad Hronom 22.11.2019

22.11.2019 00:00

Priatelia s poverenia výboru HK James Žiar nad Hronom Vám posielam pozvánku na našu výročnú schôdzu. V prílohe návrh plánu a rozpočtu na rok 2020.
Poprosím o návrhy a pripomienky do 18. 11. 2019. Taktiež poprosím o nahlásenie, kto plánovanú akciu zorganizuje / nahlasujte sa dvaja  ak by niekto vypadol /
Dajte vedieť aj tým, ktorí nie sú v tomto E- maily .  Poprosím o účasť v čo najväčšom počte, nakoľko sa bude schvaľovať  plán práce a rozpočtu na rok 2020.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu HK James  Žiar nad Hronom.

Kedy :  22. 11. 2019 / v piatok /

Čas : o 17,30 hod

Kde: Zasadačka firmy K Systém / u Mira Kúdelu / – ul. SNP pri čerpacej stanici

Program:

1. Otvorenie – schválenie programu, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.

2. Zhodnotenie sezóny 2019 / L. Firáková /

3. Zhodnotenie činnosti detského  krúžku / P. Bača /

4. Finančná správa  / P. Nešpor /

5. Revízna správa  / P. Nešpor /

6.  Návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2020  - dospelí

7.  Návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2020  - deti

8. Členské na rok 2020 / M. Kúšiková /

9. Rôzne – diskusia

10. Schválenie plánov práce a rozpočtu na rok 2020

11. Záver


Plán práce HK James ZH na rok 2020.xls (32256) 
 

-- 
S pozdravom
 
Peter Nešpor

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.