V. Matejíčková - budúca inštruktorka skalného lezenia

31.05.2017 21:28

Členke nášho klubu Veronike Matejíčkovej sa náš klub rozhodol preplatiť kurz inštruktorov skalného lezenia. Podpísaním čestného prehlásenia sa Veronika zaviazala pracovaťako inštruktorka skalného lezenia výhradne pre potreby nášho klubu. Už má za sebou jeho prvú časť a tu je jej slohová práca:

Ahojte!
9.5 -14.5 2017 som sa zúčastnila kurzu inštruktorov skalného lezenia.
Od utorka 9.5 do nedele 14.5 sa uskutočnila prvá, teoreticko-praktická
časť tohto kurzu na Kaľamárke pri Detve. Lektormi kurzu boli Peter
Hašta, Peter Padúch a svojimi vedomosťami prispel aj Vlado Paulík.
Na kurze som si prehĺbila vedomosti a naučila som sa niečo nové o
uzloch, príprave stanovíšť pre TR, technike pohybu na skale,
pravidlách voľného lezenia, zásadách cvakania lana do expresu,
komunikácii pri lezení, činnosti istiaceho, zlaňovaní, budovaní
nezávislého istiaceho stanovišťa, istení z centrálneho bodu a učili
sme sa aj improvizovanú záchranu pri nehode (Strauss).
Večer sme mali teoretické prednášky na tieto témy: materiál pre skalné
lezenie, klasifikácia, čistota lezenia, spôsoby prekonávania skalných
útvarov, fyzikálne zákonitosti pri lezení, ochrana prírody, skalné
oblasti, odisťovanie, horolezectvo v neveľhorských terénoch, úrazy a
PP, orientácia v teréne.
Druhá časť kurzu sa uskutoční v Demänovkej doline- Machnatô 14. - 17.
9. 2017. Tu bude preskúšanie z improvizovanej záchrany pri nehode,
ktorú musíme vykonať do 20 minút a z lezenia po vlastnom istení.
Posledná tretia časť bude teoretická. Uskutoční sa v októbri na
niektorej z fakúlt telovýchovy a športu.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.