Organizačné pokyny Memoriál Emila Trubača

21.05.2024 08:32

 

Usporiadateľ: HK JAMES Žiar nad Hronom, Mesto Žiar nad Hronom

Miesto: Kalamárka- horné skaly

Čas: 08.06.2024, sobota

 

Pre koho: pozvané horolezecké kluby

Povinná registrácia: do 4.6.2024

Prihlasovanie súťažiacich bude prebiehať na stránke www.lezenie.eu

Počet účastníkov je limitovaný.

Povinná výbava: horolezecká prilba, horolezecký sedák, lezečky.

 

HARMONOGRAM PRETEKOV

Registrácia: 8:30- 9:00
Kvalifikácia : 9:00- 14:00
Finále: 14:30- 15:30
Odovzdanie cien, voľný program po 15:30

 

Štartovné

Bankovým prevodom vopred na účet 10,00€/ osobu do 4.6.2024

Číslo účtu: IBAN : SK81 0200 0000 0011 2801 5951

Registrácia dieťaťa je potvrdená až po zaplatení štartovného poplatku.

Prihlášky: Viď registračný formulár nižšie na tejto stránke.

 

Kategórie

U8 dievčatá - rok narodenia 2017 a 2018, U8 chlapci - rok narodenia 2017 a 2018
U10 dievčatá - rok narodenia 2015 a 2016, U10 chlapci - rok narodenia 2015 a 2016,
U12 dievčatá - rok narodenia 2013 a 2014, U12 chlapci ­- rok narodenia 2013 a 2014
U14 dievčatá - rok narodenia 2011 a 2012, U14 chlapci rok narodenia 2011 a 2012
U16 dievčatá- rok narodenia 2009 a 2010, U16 chlapci - rok narodenia 2009 a 2010

 

Pravidlá pretekov

● Na prelezenie každej cesty majú sútiažiaci 1 pokus a maximálny časový limit 10 minút
● Kvalifikácia pozostáva z 3 lezeckých ciest rôznej obtiažnosti
● Sútiažiaci má na prelezenie nástupu v ceste ešte jeden pokus v prípade že dôjde k pošmyknutiu na nástupe
● Štýl lezenia je TR- s horným istením, súťažiacich budú istiť organizátorom pridelení ističi. Lano musí byť počas celej doby lezenia voľné.
● Prelezená cesta sa ráta za platný pokus iba v prípade, kým dieťa príde po konečný istiaci bod (prasa) a dotkne sa ho
● Sútiažiaci musí upozorniť ističa, že sa dotkol istiaceho bodu a až po pokyne ističa môže sadnúť do lana.
● Prelezy sa hodnotia podľa počtu topov a zón.
● Pri lezení musí súťažiaci liezť 2 metre od borháku v smere cesty, alebo podľa pokynov ističa.
● Súťažiaci nesmie na postup v ceste používať technické časti skaly (borháky, expresky, reťaze, vratné body,..)
● Porušenie akýchkoľvek pravidiel z predchádzajúcich bodov znamená okamžité ukončenie pokusu bez bodového zisku.

Finále sa uskutoční len v prípade, že výsledok bude nerozhodný.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo priebežne upraviť zverejnené pravidlá súťaže, štruktúru a kategórie podľa vekovej štruktúry prihlásených súťažiacich, prípadne zlúčiť kategórie v prípade menšieho počtu účastníkov v danej kategórii.

Všetky podmienky sa môžu zmeniť aj na mieste, podľa aktuálneho počasia.

  

 

 

 

Späť

Registrácia Memoriál Emila Trubača 8.6.2024

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.