Metodika na Lehote činnosti, ktoré budeme trénovať v praxi

28.04.2017 09:40
 • Metodické dni sa uskutočnia 30.4.2017 na Lehotských skalách
 • Odchod spred boldrovky v nedeľu o 10:30  hod

 

 1. Základné uzly - výuka - použitie v praxi

Osmičkový uzol – naviazanie,

Polovičný lodný

Celý lodný

Dračí uzol

Prusík

Rybársky uzol

 

 1. Úkony a povely  pred začatím lezenia
 • Preveriť dĺžku lana , či stači na prípadné spustenie lezca na zem

 

 • Urobiť bezpečnostný uzol aby lano neprešlo cez istítko

 

 • Sústredenie na prípravu - neprerušovať záčaté činnosti, nenechať sa vyrušovať

 

 • Vzájomná kontrola – prekontrolovanie správneho naviazania, zapnutie sedačky, lano správne v istítku

 

 • Dohodnutie polohy ističa ( dávať pozor pri doleze do prvého istenia, chytať )

 

 • Povely - Leziem, Istím

 

 1. Úkony a povely počas lezenia

 

Aj napriek tomu, že istič má byť koncentrovaný , tak pri náleze do ťažkého miesta, treba upozorniť ističa ( dávaj pozor možnosť pádu)

 

Odskočenie - letím

Odsadnutie – fix, sadám

 

Volné lano – dober banán

 

 

 1. Úkony a povely pri doleze na štand

 

Oslovovať sa menom !!!!!!

Riadne dať na vedomie ističovy akým spôsobom idem na zem !!

 

 • Spúšťanie bez prevezovania  /  Pozor na dĺžku lana a na uzol na konci lana pri ističovi  Preverujú obidvaja

Nutné skontrolovať spúšťací bod

 

 • Spúšťanie s previazaním  / pozor na lano aby nespadlo ( zafixovať na sedačku)

Použiť odsadavák so šroubovou karabínkou

Riadne skontrolovať nový naviazaný uzol ( uzly vhodné  dračí uzol, osmičkový)

Čím menej karabín tým lepšie

Po previazaní dať povel ističovi na dobratie, ešte stále som istený aj odsadávačkou a už aj lanom, Ešte raz skontrolovať uzol a následne vypnúť odsadávak a dať pokyn na spúšťanie

 

 • Zlanenie  - Uzly na konci lana

Odsadávak

Poistný prusík

Skontrolovať pred odopnutím odsadávačky správne vloženie lán do zlanítka

 

 

 

 1. Istenie
 • Podávanie lana
 • Postoj ističa po druhé, tretie istenie
 • Sústrediť sa na lezca , Nereagovať na vonkajšie podnety

 

 

Lezenie s použitím vlastných istiacich pomôcok

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.