Detské lezecké preteky 2023- Kalamárka – Dolné skaly

24.06.2023 08:30

 

Usporiadateľ: HK JAMES Žiar nad Hronom
 
Miesto: Kalamárka- Dolné skaly
 
Čas: 24.06.2023, sobota
 
Pre koho: pozvané horolezecké kluby
 
Povinná registrácia: 07.06.2023- 20.06.2023
 
Prihlasovanie súťažiacich bude prebiehať na stránke  www.lezenie.eu 
 
Počet účastníkov je limitovaný.
 
Povinná výbava: horolezecká prilba, horolezecký sedák, lezečky.
 
 
HARMONOGRAM PRETEKOV 24.06.2023
 
Registrácia: 8:30- 9:00
 
Kvalifikácia : 9:00- 14:00
 
Finále: 14:30- 15:30
 
Odovzdanie cien, voľný program po 15:30
 
 
Štartovné:
 
Bankovým prevodom vopred na účet 5,00€/ osobu.
 
číslo účtu: IBAN : SK81 0200 0000 0011 2801 5951
 
Registrácia dieťaťa je potvrdená až po zaplatení štartovného poplatku.
 
Prihlášky : www.lezenie.eu
 
 
Kategórie:
 
Dievčatá 6-12 rokov
 
Dievčatá 13-16 rokov
 
Chlapci 6-12 rokov
 
Chlapci 13-16 rokov
 
 
Pravidlá pretekov :
 
● Na prelezenie každej cesty majú sútiažiaci maximálny časový limit 10 minút
 
● Kvalifikácia pozostáva zo 3roch lezeckých ciest rôznej obtiažnosti
 
● Sútiažiaci má na prelezenie každej cesty max. 3 pokusy v rozmedzí 10 minút a počítava sa najlepšie dosiahnutý výsledok.
 
● Štýl lezenia je TR- s horným istením, súťažiacich budú istiť organizátorom pridelení ističi. Lano musí byť počas celej doby lezenia voľné.
 
● Prelezená cesta sa ráta za platný pokus iba v prípade, kým dieťa príde po konečný istiaci bod (prasa) a dotkne sa ho
 
● Sútiažiaci musí upozorniť ističa, že sa dotkol istiaceho bodu a až po pokyne ističa môže sadnúť do lana.
 
● Prelezy sa hodnotia podľa počtu topov a zón.
 
● Pri lezení musí súťažiaci liezť 2 metre od borháku v smere cesty, alebo podľa pokynov ističa.
 
● Súťažiaci nesmie na postup v ceste používať technické časti skaly (borháky, expresky, reťaze, vrtné body,..)
 
● Porušenie akýchkoľvek pravidiel z predchádzajúcich bodov znamená okamžité ukončenie pokusu bez bodového zisku.
 
Finále sa uskutoční len v prípade, že výsledok bude nerozhodný.
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo priebežne upraviť zverejnené pravidlá súťaže, štruktúru a kategórie podľa vekovej štruktúry prihlásených súťažiacich, prípadne zlúčiť kategórie v prípade menšieho počtu účastníkov v danej kategórii.
 
Všetky podmienky sa môžu zmeniť aj na mieste, podľa aktuálneho počasia.
Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.