29.valné zhromaždenie SHS James- 07.04.2018

20.04.2018 12:26

Dńa 07.04.2018 / sobota/ som sa zúčastnila 29. valného zhromaždenia SHS James v Žiline ako jedna zo šiestich delegátov oblastnej rady banskobystrického kraja. Valné zhromaždenie viedol predseda SHS James Igor Koller, ktorý podal rozsiahlu správu o činnosti a hospodárení spolku v r. 2017 ako aj všetci predsedovia komisii pri SHS a náš člen Peter Bača bol schválený a bude pracovať v Komisii mládeže, ktorú vedie Janka Oravcová. Peťovi gratulujeme!To bola veselá správa a teraz smutná pre seniorov - v r. 2019 sa im zvyšuje členské na 10 eur, s odôvodnením, že suma 5 eur nepokryla reálne náklady na ich členstvo v SHS kde je zahrnuté aj poistenie. Ostatné ostáva nezmenené. V bode - Prispevky klubom- ide o rozdeľovanie 15% z príspevkov uznaným športom / uznaný šport horolezectvo a športové lezenie/na prácu klubov vo výške 4 604 eur na horolezectvo a 887 eur na športové lezenie, podľa počtu aktívnych športovcov v kluboch k 31.12.2017. Nášho klubu sa týka len čiastka pre horolezectvo, pretože momentálne v klube nemáme aktívneho športovca, ale verím, že Veve sa podarí nejakého "vyrobiť", pretože sa už aktívne venuje našim juniorom. Ďakujeme Veva! Aká to bude konkrétna suma pre náš klub, zatiaľ neviem, čakám na vykonávacie pokyny z SHS, ktorých splnenie je nevyhnutnou podmienkou pre priznanie príslušnej čiastky z príspevkov uznaným športom určenej na činnosť klubov.

Bližšie informácie si môžete prečítať na: www.james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=12186&akcia=8

S :)) mon.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.