organizačné pokyny Mikulášskych pretekov 2022

07.11.2022 22:10
Usporiadateľ:  HK JAMES Žiar nad Hronom
Miesto: bouldrovka (1 základná škola Ul.Dr.Janského č.2 vchod pri telocvični)
Dátum: 3.12.2022
Pre koho: pozvané horolezecké kluby
Povinná registrácia: do 25.11.2022
 
Počet účastníkov je limitovaný. Prihlásenie na mieste nebude možné!
Povinná výbava: lezečky; pozor na bouldrovke je zakázané používanie práškového magnézia!
 
HARMONOGRAM PRETEKOV
Registrácia:                                      9:00 – 9:25
Kvalifikácia :                                     9:30- 13:00
Finále:                                             14:30- 15:30
Odovzdanie cien, voľný program         po 15:30
 
Štartovné
Bankovým prevodom vopred na účet 5,00€/ osobu.
číslo účtu: IBAN : SK81 0200 0000 0011 2801 5951
 
Registrácia dieťaťa je potvrdená až po zaplatení štartovného poplatku.
Prihlášky : www.lezenie.eu
 
Kategórie:
Dievčatá 6-12 rokov
Dievčatá 13-16 rokov
Chlapci 6-12 rokov
Chlapci 13-16 rokov
 
Pravidlá pretekov :
●        Na prelezenie každej cesty majú sútiažiaci maximálny časový limit 10 minút
●        Kvalifikácia pozostáva z troch lezeckých ciest rôznej obtiažnosti
●        Sútiažiaci má na prelezenie každej cesty len jeden pokus
●        Prelezená cesta sa ráta za platný pokus iba v prípade, kým dieťa príde poposledný chyt a bude ho držať oboma rukami po dobu 3 sekundy
●        Prelezy sa hodnotia podľa počtu topov a zón.
●        Súťažiaci nesmie na postup v ceste používať technické body - borháky
●        Porušenie akýchkoľvek pravidiel z predchádzajúcichbodov znamená okamžité ukončenie pokusu bez bodového zisku
 
Finále sa uskutoční len v prípade, že výsledok budenerozhodný.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo priebežne upraviť zverejnené pravidlá súťaže, štruktúru a kategórie podľa vekovej štruktúry prihlásených súťažiacich, prípadne zlúčiť kategórie v prípade menšieho počtu účastníkov v danej kategórii.
Všetky podmienky sa môžu zmeniť aj na mieste.
Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.