25.11.2016 - výročná

ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE HK JAMES ZH

 

Dátum: 25. 11. 2016

Prítomní: 22 členov (viz. príloha)

 1. Otvorenie

 

 1. Zhodnotenie sezóny 2016. V uplynulom roku sme v HK JAMES ZH zorganizovali nasledovné úspešné akcie:

 

 • Detský tábor
 • Memoriál Emila Trubača
 • Letné  lezenie vo Vysokých Tatrách (Horský Hotel Popradské Pleso)
 • Jesenné lezenie vo Vysokých Tatrách (Chata pri Zelenom plese)
 • Lezecká akcia na Malinom Brde (oblasť Haliny)
 • Posledný zlaňák (oblasť Sekaniny)
 • Prvý horolezecký ples

Na mesiac december  sú v pláne:

 • Mikulášsky pretek
 • Zimná Skalka

 

 1. Finančná správa – K. Drienková

 

 1. Voľba predsedu a výkonného výboru na rok 2017. Prítomní členovia sa jednohlasne zhodli na nasledovnom:

 

Predseda: Monika Kopčová

 

Výkonný výbor: Katarína Drienková (pokladníčka), Ivan Hrmo, Peter Bača, Patrik Španko (športová komisia), správca buldrovky a materiálu (Veronika Matejíčková).

 

Podľa poslednej zápisnice boli v športovej komisii aj K. Tapfer, M. Kúdela a P. Kúšik.

 

 1. Voľba správcu materiálu -  (viz. bod 4)

P. Španko a I. Hrmo sa zaviazali skompletizovať materiál vo vlastníctve klubu a vyradiť starý a nepoužiteľný materiál. Jedno staré lano sa použije v detskom krúžku na viazanie uzlov.

 

 

 1.  Členské na rok 2017. Jednohlasne bolo schválené členské pre dospelých vo výške 25 € (poplatok do SHS JAMES) + 0 € do HK James ZH.

 

 1. Členské je potrebné uhradiť najneskôr do 15.1.2017 na číslo účtu, ktoré bude uvedené na www.lezenie.eu.

 

 1. Členstvo v MŠK. Za ostatné roky sa členstvo v MŠK ukázalo ako nevýhodné z dôvodu nadmernej byrokracie, povinnej pravidelnej účasti na schôdzach, atď. Z toho dôvodu bolo odhlasované vystúpenie z MŠK k 1.1. 2017.

 

 1. Financovanie detského krúžku. Keďže organizácia detských akcií je finančne náročná, v nasledujúcom roku budú do financovania zapojení rodičia.

 

 1. Poberanie 2 % z dane. Budúci rok sa opäť pokúsime získať maximum finančných prostriedkov formou 2 % z dane. Opäť bola navrhnutá zmena stanov HK James ZH v súvislosti s ich poberaním (viz. bod 15).

 

 1. Zákon o športe – sponzoring. K. Drienková informovala o možnosti získania finančnej podpory zo sponzoringu športu, ktorý je podľa Zákona o športe od 1.1. 2016 považovaný za daňovo uznateľný výdavok. Z tohto zdroja by bolo možné spolufinancovať detský krúžok. K. Drienková sa zaviazala informovať o tejto možnosti rodičov na „rodičovskom združení“, ktoré zorganizuje P. Bača.

 

 1. Plán akcií na rok 2017.

 

AKCIE PRE DOSPELÝCH (ubytovanie je na 100 % preplatené oddielom – max. 3 noci, cena ubytovania max. 25 € / noc)

 NÁZOV AKCIE

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Metodika (apríl, jednodňová akcia, Lehotské skaly)

P. Bača, M. Kúdela, P. Španko, I. Hrmo

Otvorenie sezóny (máj, Záhorie – oblasť Blázon)

P. Vincent

Letné Tatry (júl)

P. Nešpor, P. Vincent

Jesenné Tatry (september)

P. Nešpor, P. Vincent

Posledný zlaňák (oblasť Belá?)

P. Matejíček

Zimná Skalka (december)

J. Ziman

 

KLUBOVÉ AKCIE BEZ FINANČNÉHO PRISPENIA:

NÁZOV AKCIE

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Lezenie ľadov (január - február, Slovenský raj)

P. Nešpor

2. horolezecký ples

M. Kopčová

 

DETSKÉ AKCIE

NÁZOV AKCIE

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Memoriál Emila Trubača (jún, Prochot)

Patrik Španko

Detský tábor (máj, Sekaniny)

Peter Bača

Mikulášske lezenie?

Peter Bača

 

 1. Nákup materiálu. Bolo navrhnuté kúpiť do oddielu materiál, ktorý sa minimálne poškodzuje, ako napr. mačky a vklinence. Tento návrh nebol schválený.

 

 1. Permanentky na buldrovku. Ceny ostávajú rovnaké ako minulý rok: členovia JAMES Slovensko – 30 €, nečlenovia JAMES – 40 €, členovia HK JAMES ZH – vstup zdarma.

 

 1. Noví členovia – žiadatelia o členské. Opätovne bolo navrhnuté, aby žiadatelia o členstvo v klube splnili niekoľko podmienok: minimálne rok liezť s niekým z klubu, vedieť zlaňovať, istiť a vyliezť na prvom konci cestu s obtiažnosťou IV. Tento návrh schválený nebol, preto naďalej platí, že nových členov bude klub prijímať na základe odporúčania súčasných členov. 

 

 1. Diskusia a iné. Bol zvolený revízor, ktorý bude overovať prácu pokladníčky, je ním P. Nešpor.

P. Španko navrhol, aby si „pokladničku“ na buldrovke zobral na starosť P. Bača. Tento návrh bol schválený.

Veronika Matejíčková bola navrhnutá ako čakateľka na inštruktorský kurz.

I.Hrmo a M. Kúdela informovali o pláne preistiť Lehotské skaly. Členovia klubu sú vítaní na brigádach. 

Pôvodná webová stránka bude zrušená. M. Kúdela klubu poskytne stránku www.lezenie.eu.

Schválilo sa rozšírenie čerpania 2 % z daní v súlade s legislatívou. Na rok 2017 budeme žiadať o čerpanie 2%, kde bude uvádzané:

 • Podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov,
 • Ochrana životného prostredia a prírodných hodnôt v rámci výkonu činnosti,
 • Organizovanie športových podujatí.

 

 

Zapísala: Katarína Fialeková

Schválil:

V Žiari nad Hronom,

 

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.