Bankové údaje

 

VÚB Žiar nad Hronom

IBAN :  SK81 0200 0000 0011 2801 5951

 

V prípade úhrady, napríklad členského, do variabilného symbolu uveďte číslo preukazu HK JAMES a do poznámky uveďte vaše meno a priezvisko.

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.