Ľady Slovenský raj 2022

 
Akcie v dňoch 18.2 až 20.2 sa zúčastnilo 18 ľudí. Ubytovaní sme boli v autocampe Podlesok.
Niektorí sme začali akciu v piatok lezením ľadov v Tatrách. 
  Malé záhradky (II/3-4) podľa variantu- Dutko, Konderová, Hrečko, Zigo, Šlajferčíková a Heriban. 
  Veľké záhradky (II/5)- Vincenc, Bystrický, Tončík, Dutko, Konderová, Hrečko, Zigo, Šlajferčíková a Heriban.
  Druhá skupina bola liezť bočné ľady v Suchej Belej. Kúšiková, Kúšik P., Kúšik J., Piatriková. Na tomto mieste pokračovali aj v sobotu a pridali sa k nim Mišík J., Mišík M. a Mišíková L a Mišíková S.
 
Tatranská skupina Dutko, Konderová, Hrečko a Zigo v sobotu liezli bočný ľadopád vedľa Závojového vodopádu v Sokolej doline. 
Vincenc, Bytrický, Tončík, Šlajferčíková a Heriban sa v sobotu vydali do Tatier na koláčik.
Nešpor (ZZDF) sa poprechádzal po Prielome Hornádu až na Kláštorisko.
 
V nedeľu niektorým nebolo športu dosť, tak išli lyžovať/skiturovať Lomnické sedlo. Hrečko, Zigo, Kúšiková, Kúšik P., Kúšik J..

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.